Projemiz Hakkında

Şehir Eşleştirme Programı kapsamında yürütülen “Yerel ve Bölgesel İdareler İçin Bilgi Paylaşımı Projesi” bünyesinde;

 • İl idaresi temsilcileri,
 • Yerel idare temsilcileri,
 • STK’lar,
 • İş örgütleri,
 • Akademisyenler,
 • Yedi yerel idarede bulunan kurumlar

ile birlikte tüm hedef kitleye ulaşılması planlanmaktadır.

Osmaniye-Sofia Belediyeleri arasında oluşturulacak ortaklıklar ve teknik bilgi alışverişleri ile;

 • AB’nin entegrasyon politikası, AB kurumları, AB programları ve girişimleri ve yenilikçi finansal araçlar hakkında derinlemesine bilgi edinilmesi,
 • AB fonlarının yerel düzeyde etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için geliştirilmiş idari kapasitesinin arttırılması,
 • Gelişmiş yönetim becerileri ve proje fikirlerini sosyal ve ekonomik kalkınma için bölgesel önceliklere uygun olarak tanımlama ve formüle etme yeteneğinin geliştirilmesi,
 • Bölge ve belediye düzeyinde potansiyel projelerin belirlenmesi, AB fonlarından yararlanma oranını iyileştirmek için STK’lar, özel sektör ve belediyeler arasında ortaklıklar ve ağların oluşturulması,
 • Bulgar ortaklarla deneyim, bilgi birikimi ve en iyi uygulamaların paylaşımı,
 • Proje geliştirme ve uygulama uzmanları veri tabanlarının oluşturulması ve desteklenmesi,
 • Hükümet aracılığıyla sağlanan AB fonları veya diğer kaynaklar hakkındaki bilgilerin yerel idareler aracılığıyla dağıtılması,
 • AB tarafından finanse edilen programların ve projelerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması konusunda pratik bilgi ve deneyim kazanılması yönünde fayda sağlanacaktır.

Projenin Hedefleri

 • Yerel yönetimler, STK’lar, işletmeler ve üniversiteler arasında ortaklıklar ve işbirliğinin teşvik edilmesi
 • Yerel yönetimler, STK’lar, işletmeler ve üniversitelerin sosyal kalkınmaya yönelik mali araç ve girişimlerden istifade edebilmeleri için kapasitelerinin arttırılması.

Faaliyetler ve Çıktılar

 • Osmaniye’de, Sofya Belediyesi ve European Perspectives’ın katılımı ile yerel ve bölgesel kamu yönetimi konusunda ortak anlayış geliştirilmesi için bir açılış toplantısı düzenlenecektir.
 • Eğiticilerin Eğitimi faaliyeti kapsamında yer alacak konu başlıklarının belirlenmesine yönelik bir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilecektir. Bu çalışmadan
  elde edilecek bulgulara istinaden Sofya’da beş günlük bir eğiticilerin eğitimi semineri düzenlenecektir.
 • Türkiye’den 25 katılımcının yer alacağı bu seminerde AB bütünleşme politikaları, AB kurumları, AB programları, yerel ve bölgesel kalkınmaya destek mahiyetindeki mali araçlar, KOBİ’ler, iş kurma, yenilikçilik, dijital ekonomi ile belediyelere finansman garantisi gibi konular ele alınacaktır.
 • Eğiticilerin eğitimi seminerine katılan katılımcılar, edindikleri bilgileri, 3’er günlük eğitim programları vasıtasıyla Osmaniye ve ilçelerindeki ortaklar ile paylaşacaklardır.
 • Proje paydaşları, kamu kurum/kuruluşlarının temsilcileri, medya ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların katılımları ile bir kapanış konferansı düzenlenecektir.

Proje Künyesi

Proje Sözleşme Makamı : T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi
Proje Referans No : TTGS/090
Finansman : Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
Proje Uygulama Süresi : 10 ay (15/01/2019-14/11/2019)
Proje Koordinatör Faydalanıcısı : T.C. Osmaniye Valiliği
Proje Eş Faydalanıcıları : Sofia Municipality – Bulgaristan
Association European Perspectives – Bulgaristan
Osmaniye Belediyesi – Türkiye
Faaliyet Yerleri : Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Osmaniye, Sumbas, Toprakkale/Türkiye
Sofya/Bulgaristan
Toplam Bütçe : 115.389,12 AVRO
Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe
Programı