ДОБРЕ ДОШЛИ

Проектът “Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за успешна европейска интеграция (BIL-YAP) – TTGS/090” стартира с цел създаване на дългосрочни партньорства за развитие на капацитета на публичната администрация, споделяне на добри практики за финансиране на МСП между местните власти в България и Турция и обмен на информация с България относно перспективите и практиките на ЕС.

В рамките на този обхват, проектът цели:

  • Насърчаване на партньорството и сътрудничеството между представителите на регионалните и местните администрации, неправителствените организации, бизнес организациите и академичните среди от Турция с техните партньори в държава-членка на ЕС;
  • Подобряване на знанията за европейската интеграция, институциите, структурите и политиките на ЕС, свързани с европейските цели относно присъединяването на Турция към ЕС и ролята на различните заинтересовани страни и социални групи в подготовката на Турция за членство в ЕС;
  • Повишаване на капацитета на регионалните и местните власти, НПО, бизнес организациите и академичните среди в провинция Османие за подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на ЕС;
  • Подобряване на капацитета за подготовка и изпълнение на съвместни проекти на регионалните и местните администрации, НПО, бизнес организации и академични среди в Турция и България;
  • Споделяне на знания, опит и практически методики за въвеждане на финансови инструменти и инициативи за местно икономическо развитие като гаранционни фондове за МСП, ПЧП, концесии и др.

Моля, кликнете тук за подробна информация за нашия проект.

УЧЕБНО ПОМАГАЛО

Натиснете тук за да свалите

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Съдържанието, съдържащо се в българския уебсайт, се прави в сбита форма, от оригиналния сайт на турски език. Моля, кликнете тук за достъп до основния сайт.

Town Twinning Action Between Turkey and the EU Grant Scheme